ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระน้ำ บริเวณวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

14เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระน้ำ บริเวณวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี  กรณีมีปลาตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสามเหตุ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!