ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนสิงหาคม 2555

1082012สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิลเดือนสิงหาคม 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานนำขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคารจำนวน 8 ราย ได้ขยะจำนวน 54 กิโลกรัม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!