ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการวางแผนสร้างสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ทม.ลาดสวาย

  • Print

8082012เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เรื่อง การช่วยเหลือวางแผนงานสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในประเทศไทย ณ เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในวันที่ 7 – 8  สิงหาคม  2555