ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม “ศิลปะและกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2

Wangreเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “รักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก ด้านการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 หลักสูตร “ศิลปะและกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 วันที่ 19-25 สิงหาคม 2555 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!