ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

Cop 55สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!