ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกำหนดแนวทางกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และสำรวจพื้นที่ โรงพยบาลศิริราช

4 8 09 55สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมประชุมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อกำหนดแนวทางกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก 8 ไร่  โดยมี ดร.พิทยา  พุกกะมาน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน  เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 7009 ชั้น 7 ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช และร่วมสำรวจพื้นที่หอพัก 8 ไร่ และบริเวณภัตตาคารเจ้าพระยาเดิม กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี โดยนายฐากร  ล้อมศตพร ผอ.สำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555  เวลา 9.30 น. 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!