ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4

6 7 9 55เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555  เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ บรรเทาพิบัติภัย ก้าวไกลด้วยใจสีเขียว (Sustainable Green Growth and Disaster Mitigation) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!