ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

10 1 9 55เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555  เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีหลังใหม่ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!