ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ

12 13 9 55เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2555  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมี เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!