ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา ก้าวใหม่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ก้าวมั่นที่ยั่งยืน”

Bio09052011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมสัมมนา ก้าวใหม่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น   ก้าวมั่นที่ยั่งยืน ณ สยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!