ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีบูรณาการและเสริมสร้างความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

  • Print

Pp10052011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเวทีบูรณาการและเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา “เครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)