ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

Noname133เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลเมืองปทุมธานี 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!