ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

  • Print

Noname133เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลเมืองปทุมธานี