ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

Bio23052011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วมประชุม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554  จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!