ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 July 2018 6
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์บางใหญ่ เมืองสะอาด 12 July 2018 6
ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ พื้นที่วิกฤติ 10 July 2018 5
ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ คัดเลือก ทสม. ดีเด่นระดับภาค 09 July 2018 5
ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง 09 July 2018 5
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 09 July 2018 3
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง 02 July 2018 5
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 02 July 2018 8
ตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 02 July 2018 11
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 28 June 2018 11

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!