ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์น้ำ(กุ้งแม่น้ำ) ลอยขึ้นมาตาย 10 January 2019 3
ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 09 January 2019 4
ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลอง 08 January 2019 2
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี 08 January 2019 2
ประชุมตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 04 January 2019 3
ชี้แจงโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 04 January 2019 4
ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการศึกษาและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 17 December 2018 21
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 17 December 2018 17
ร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-City) 17 December 2018 19
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย 13 December 2018 21

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!