ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562 30 January 2019 29
ร่วมเป็นเกียรติงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ 30 January 2019 31
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 30 January 2019 43
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 20 January 2019 44
ติดตามตรวจสอบและตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 19 January 2019 37
ลงพื้นที่ประสาน อปท.และสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 17 January 2019 54
ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 January 2019 56
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการนำไปใช้” 16 January 2019 49
ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นจังหวัดสิงห์บุรี 16 January 2019 52
ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติ​งาน​ KTB Corporate Online 16 January 2019 44

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!