ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 November 2018 3
ร่วมฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่1 07 November 2018 11
ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ 1/2561 07 November 2018 9
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ 07 November 2018 8
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 06 November 2018 5
เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการบริหารจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการลด คัดแยกมูลฝอย 06 November 2018 5
ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สป.ทส.ของ รมว.ทส. 05 November 2018 2
ร่วมพิธีส่งขบวนเรือฯ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "๒๕๐ปี 05 November 2018 5
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 02 November 2018 4
ให้ข้อสถานภาพโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 31 October 2018 16

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!