ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 07 March 2018 80
ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 06 March 2018 92
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 06 March 2018 69
ลงพื้นตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 06 March 2018 61
ประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 05 March 2018 57
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 05 March 2018 55
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วจากโรงน้ำแข็งอยุธยา 02 March 2018 54
เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตรอาสาด้านทรัพยากรนำ้ ครั้งที่ 1/2561 02 March 2018 63
ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02 March 2018 32
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 27 February 2018 77

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!