ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 18 July 2018 94
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 18 July 2018 114
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 17 July 2018 109
ลงพื้นที่ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 13 July 2018 79
ร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ และพิธีมอบรางวัลชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 13 July 2018 92
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 13 July 2018 111
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 13 July 2018 77
ร่วมประชุมเปิดตัวระบบ Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) 13 July 2018 63
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 July 2018 115
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์บางใหญ่ เมืองสะอาด 12 July 2018 127

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!