ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมกิจกรรม รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 21 August 2018 162
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 20 August 2018 141
ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ 18 August 2018 134
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE Hydro River 17 August 2018 105
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method Semi - Aerobic Landfill) 17 August 2018 115
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 1 17 August 2018 95
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นจากการผลิตที่นอนและหมอนจากยางพารา 17 August 2018 144
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 17 August 2018 111
จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 17 August 2018 88
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 16 August 2018 106

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!