ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 26 June 2018 33
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างอากาศ​ 25 June 2018 44
จัดอบรมหลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย 27 May 2018 137
ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 02 May 2018 133
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2561 02 May 2018 170
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 02 May 2018 108
ร่วมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 02 May 2018 115
ตรวจสอบกรณีผลกระทบน้ำชะขยะไหลออกจากศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี 30 April 2018 104
ศึกษาทดลองบำบัดน้ำเสียชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง จ.นนทบุรี 30 April 2018 162
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท. 27 April 2018 130

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!