ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมงานจุดเทียนชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 13 August 2018 174
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 August 2018 145
เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและงานศาสนพิธี จังหวัดนนทบุรี 07 August 2018 246
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(ตามมาตรฐาน ISO 19011) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 07 August 2018 184
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 07 August 2018 241
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม" 07 August 2018 122
เข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส 07 August 2018 189
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 06 August 2018 176
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ครั้งที่ 4 03 August 2018 180
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปัญหาน้ำเสีย บทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ และสังคมคาร์บอนต่ำ 03 August 2018 182

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!