ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 03 August 2018 154
ร่วมประชุมสร้างความรู้​ความเข้าใจ​การขับเคลื่อน​แผน​แม่บทส่งเสริม​คุณธรรม​แห่ง​ชาติ​ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 03 August 2018 176
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 02 August 2018 151
ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 02 August 2018 152
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564" 02 August 2018 251
ลงพื้นที่ตลาดรังสิตเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกจากสถานประกอบการ 02 August 2018 210
ส่งมอบกระดาษหน้าที่ 3 02 August 2018 162
สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน 01 August 2018 144
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 01 August 2018 135
รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร 31 July 2018 81

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!