ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 29 November 2012 344
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 28 November 2012 396
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จังหวัดปทุมธานี 28 November 2012 364
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 26 November 2012 401
ดร.พิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนีบัตรเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23 November 2012 568
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.6 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเรือ 22 November 2012 411
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 21 November 2012 417
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 16 November 2012 582
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสีย 14 November 2012 393
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 14 November 2012 369

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!