ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค กลุ่มภาคกลาง พ.ศ. 2556 - 2559 (ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง) 11 January 2013 373
ประชุมเตรียมงานพิธีเปิดพื้นที่ปรับภูมิทัศน์หอพัก 8 ไร่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้โครงการชุมชนสีเขียวรอบศิริราช สะอาด ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี (Safe Clean Green and Healthy Siriraj Community Project) 11 January 2013 568
สสภ.6 ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 ณ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 January 2013 535
ปลูกป่าศิริราช เพิ่มปอดคนเมือง 27 December 2012 461
รับมอบอะลูมิเนียม 27 December 2012 346
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏกระทรวง 20 December 2012 380
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 December 2012 568
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 11 December 2012 522
คณะข้าราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย พิธีสวดนพเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 December 2012 440
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 04 December 2012 449

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!