ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 04 December 2012 522
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเสียงร้องของนกแก้วมาคอร์สายพันธุ์ขนาดใหญ่ 03 December 2012 459
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 30 November 2012 468
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 29 November 2012 411
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 28 November 2012 458
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จังหวัดปทุมธานี 28 November 2012 421
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 26 November 2012 470
ดร.พิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนีบัตรเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23 November 2012 631
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.6 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเรือ 22 November 2012 474
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 21 November 2012 473

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!