ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 11 September 2012 416
ประชุมทบทวนการบริหาร ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 11 September 2012 488
ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 11 September 2012 410
ประชุมกำหนดแนวทางกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และสำรวจพื้นที่ โรงพยบาลศิริราช 11 September 2012 683
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 30 August 2012 346
สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 29 August 2012 651
อบรม “ศิลปะและกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 29 August 2012 388
สสภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 27 August 2012 383
ร่วมจัดนิทรรศการงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 16 August 2012 440
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 16 August 2012 335

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!