ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมระดมความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ และภาพฉายในอนาคตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในช่วงสองทศวรรษ 10 October 2012 711
สสภ.6 ร่วมประชุมติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 01 October 2012 496
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ จังหวัดนนทบุรี 28 September 2012 641
วิทยากรบรรยายกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 28 September 2012 666
พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554 (EIA Monitoring Awards 2011) 28 September 2012 678
ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 28 September 2012 976
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย” 25 September 2012 452
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกรณีเรื่องร้องเรียน 20 September 2012 411
ประชุมโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 20 September 2012 543
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 ครั้งที่ 2/2555 ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 20 September 2012 470

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!