ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนเตรียมการป้องกันและรับมืออุทกภัย สบอช. 16 September 2012 490
ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ 14 September 2012 415
สสภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (3Rs) หรือของเสียอันตรายจากชุมชน 12 September 2012 574
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 11 September 2012 462
ประชุมทบทวนการบริหาร ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 11 September 2012 528
ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 11 September 2012 449
ประชุมกำหนดแนวทางกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และสำรวจพื้นที่ โรงพยบาลศิริราช 11 September 2012 724
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 30 August 2012 382
สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 29 August 2012 693
อบรม “ศิลปะและกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 29 August 2012 423

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!