ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สสภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 10 August 2012 431
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการวางแผนสร้างสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ทม.ลาดสวาย 08 August 2012 490
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนสิงหาคม 2555 05 August 2012 530
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 01 August 2012 515
สสภ.6เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง 30 July 2012 460
สสภ.6เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระน้ำ บริเวณวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 30 July 2012 409
สสภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 30 July 2012 403
สสภ.6เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับกรมควบคุมมลพิษ 30 July 2012 354
งานมหกรรม 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว 30 July 2012 433
สสภ.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสมรรถนะขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 July 2012 461

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!