ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
วันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2554 “ไฟฟ้าไทย.....ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 09 June 2011 587
ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่ม 09 June 2011 481
ประชุมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08 June 2011 602
ประชุมพิจารณาคู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 08 June 2011 505
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่ม 04 June 2011 461
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 3/2554 29 May 2011 588
ประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 29 May 2011 551
ประชุมสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 29 May 2011 519
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 14 May 2011 517
เวทีบูรณาการและเสริมสร้างความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 14 May 2011 516

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!