ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สสภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 27 August 2012 420
ร่วมจัดนิทรรศการงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 16 August 2012 477
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 16 August 2012 372
สสภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 10 August 2012 481
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการวางแผนสร้างสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ทม.ลาดสวาย 08 August 2012 532
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนสิงหาคม 2555 05 August 2012 574
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 01 August 2012 581
สสภ.6เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง 30 July 2012 496
สสภ.6เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระน้ำ บริเวณวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 30 July 2012 444
สสภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 30 July 2012 451

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!