ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สสภ.6เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับกรมควบคุมมลพิษ 30 July 2012 372
งานมหกรรม 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว 30 July 2012 452
สสภ.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสมรรถนะขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 July 2012 480
สสภ.6 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการคัดแยกรีไซเคิลในโรงเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนเสนาบดี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24 July 2012 890
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 19 July 2012 1173
สสภ.6เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 -2554 18 July 2012 389
สสภ.6 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องโอโซน 17 July 2012 451
ประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 July 2012 498
สสภ.6 ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-petition) 16 July 2012 475
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 12 July 2012 474

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!