ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนมิถุนายน 2555 02 July 2012 505
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมิถุนายน 2555 02 July 2012 422
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 ร่วมอบรมเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 25 June 2012 466
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 เป็นวิทยากรเสริมสร้างสมรรถนะขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 June 2012 514
การฝึกอบรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22 June 2012 468
อบรมให้ความรู้การตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 19 June 2012 549
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 18 June 2012 525
ตรวจสอบพื้นที่กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองวัวนอน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 June 2012 588
อบรมให้ความรู้เบื้องต้นการทำงานระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 15 June 2012 477
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555 14 June 2012 552

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!