ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
การร่วมงานประชาสัมพันธ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 14 June 2012 403
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 08 June 2012 466
สสภ.6 ร่วมสัมมานรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง จังหวัดระยอง 08 June 2012 502
สสภ.6 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 08 June 2012 516
การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 08 June 2012 586
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 06 June 2012 718
สสภ.6 เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงานย้อมผ้าปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ 06 June 2012 478
สสภ.6 เข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06 June 2012 567
การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมและเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 06 June 2012 538
สสภ.6 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" 30 May 2012 422

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!