ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 09 July 2012 522
การฝึกอบรมเทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 09 July 2012 486
การอบรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน 03 July 2012 575
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนมิถุนายน 2555 02 July 2012 532
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมิถุนายน 2555 02 July 2012 447
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 ร่วมอบรมเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 25 June 2012 481
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 เป็นวิทยากรเสริมสร้างสมรรถนะขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 June 2012 532
การฝึกอบรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22 June 2012 493
อบรมให้ความรู้การตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 19 June 2012 571
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 18 June 2012 547

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!