ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ตรวจสอบพื้นที่กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองวัวนอน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 June 2012 602
อบรมให้ความรู้เบื้องต้นการทำงานระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 15 June 2012 502
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555 14 June 2012 575
การร่วมงานประชาสัมพันธ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 14 June 2012 425
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 08 June 2012 493
สสภ.6 ร่วมสัมมานรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง จังหวัดระยอง 08 June 2012 527
สสภ.6 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 08 June 2012 535
การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 08 June 2012 606
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 06 June 2012 745
สสภ.6 เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงานย้อมผ้าปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ 06 June 2012 501

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!