ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนพฤษภาคม 2555 30 May 2012 488
กิจกรรม 5ส. เดือนพฤษภาคม 2555 30 May 2012 483
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกอบรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 30 May 2012 406
สสภ.6 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 29 May 2012 493
สสภ.6 ร่วมติดตามตรวจสอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 29 May 2012 787
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555 25 May 2012 571
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 23 May 2012 680
สสภ.6 จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เนื่องใน”วันสิ่งแวดล้อมโลก” 23 May 2012 424
สสภ. 6 ลงพื้นที่เก็บน้ำแหล่งน้ำครั้งที่ 3/2555 23 May 2012 429
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหารบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 21 May 2012 471

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!