ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สสภ.6 เข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06 June 2012 584
การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมและเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 06 June 2012 559
สสภ.6 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" 30 May 2012 442
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนพฤษภาคม 2555 30 May 2012 511
กิจกรรม 5ส. เดือนพฤษภาคม 2555 30 May 2012 510
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกอบรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 30 May 2012 422
สสภ.6 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 29 May 2012 523
สสภ.6 ร่วมติดตามตรวจสอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 29 May 2012 811
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555 25 May 2012 595
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 23 May 2012 707

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!