ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
อบรมในหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 14 May 2012 421
เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Design, Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems 14 May 2012 499
เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้รับทุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. : TICA) และ JICA 10 May 2012 352
สสภ.6 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 08 May 2012 444
สสภ.6 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดนนทบุรี 02 May 2012 943
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) 01 May 2012 492
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ อปท ในการดำเนินโครงการสมรรถนะฯ 29 April 2012 600
โครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีของ JICA ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 29 April 2012 563
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนเมษายน 2555 27 April 2012 566
กิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2555 27 April 2012 502

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!