ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 26 April 2012 616
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการเผยแพร่การจัดการของมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 26 April 2012 480
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และส่วนต่อขยายช่วงศิริราช-ศาลายา 26 April 2012 583
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ในห้องปฏิบัติการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 April 2012 500
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 April 2012 408
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 25 April 2012 424
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 25 April 2012 307
ตรวจผลการดำเนินงานตามการรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรหรือระดับสำนัก/ศูนย์ ปี 2555 25 April 2012 439
ประชุมคณะทำงานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2555 23 April 2012 351
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนโครงการที่ดินจัดสรร และนิคมอุตสาหกรรม ระบายน้ำเสียลงคลองสาธารณะ 19 April 2012 405

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!