ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 05 April 2012 636
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาและวิธีการทำงานตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 05 April 2012 555
งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 03 April 2012 701
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Monitoring System) 02 April 2012 492
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนมีนาคม 2555 30 March 2012 477
กิจกรรม 5 ส เดือนมีนาคน 2555 30 March 2012 496
ประชุมสัมมนาโครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 30 March 2012 564
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 28 March 2012 414
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 26 March 2012 464
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554 26 March 2012 789

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!