ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
การประชุมการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 02 March 2012 566
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/ศูนย์ 01 March 2012 609
การประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการขยายผลการดำเนินโครงการ PEI และการเตรียมการเรื่องการบูรณาการการดำเนินงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 01 March 2012 577
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2555 28 February 2012 511
พิธีลงนามในเอกสารโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service Approach (CBFCM) 28 February 2012 664
ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 27 February 2012 588
กิจกรรม 5 ส เดือนกุมภาพันธ์ 2555 27 February 2012 550
สัมมนาทิศทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำและมลพิษที่ยั่งยืน 24 February 2012 541
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24 February 2012 555
ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเรื่องร้องเรียนประชาชนรับผลกระทบจากสถานที่ทิ้งมูลฝอยเอกชน 22 February 2012 529

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!