ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 23 January 2012 560
พิธีเปิดโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 20 January 2012 467
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนสถานที่เอกชนติดป้ายและอนุญาตให้ทิ้งเศษวัสดุ 20 January 2012 586
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 19 January 2012 519
คณะทำงานสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตรวจสอบเหตุการณ์สัตว์น้ำลอยขึ้นผิวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 18 January 2012 568
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2555 17 January 2012 666
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้แห่งชาติ ณ วัดอินทาราม 17 January 2012 671
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับท้องถิ่น 17 January 2012 564
กิจกรรมปั้น อี เอ็ม บอล ณ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ 17 January 2012 529
ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2555 13 January 2012 596

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!