ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ตรวจสอบคุณภาพน้ำและปัญหาสาเหตุ สภาพพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 30 January 2012 522
การติดตามประเมินผลโครงการ CDM “โครงการโรงไฟฟ้าราชาเทวะจากแก๊สมูลฝอย” 27 January 2012 804
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 27 January 2012 567
ธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมกราคม 2555 25 January 2012 589
พิธีประทานรางวัลประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 24 January 2012 701
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 January 2012 542
ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 23 January 2012 571
พิธีเปิดโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 20 January 2012 483
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนสถานที่เอกชนติดป้ายและอนุญาตให้ทิ้งเศษวัสดุ 20 January 2012 607
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 19 January 2012 525

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!