ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08 June 2011 709
ประชุมพิจารณาคู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 08 June 2011 614
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่ม 04 June 2011 583
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 3/2554 29 May 2011 742
ประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 29 May 2011 664
ประชุมสัมมนา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 29 May 2011 606
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 14 May 2011 682
เวทีบูรณาการและเสริมสร้างความร่วมมือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 14 May 2011 662
สัมมนา ก้าวใหม่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ก้าวมั่นที่ยั่งยืน” 14 May 2011 735
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานด้านการควบคุมมลพิษ 16 April 2011 599

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!