ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2555 13 January 2012 652
ประชุมพิจารณายุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานกลุ่ม cluster สิ่งแวดล้อม 13 January 2012 647
ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 11 January 2012 861
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ 11 January 2012 819
ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 09 January 2012 1807
สสภ.6 ร่วมประชุม การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และการทำบุญปีใหม่ 06 January 2012 690
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2554 30 December 2011 662
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดนนทบุรี 30 December 2011 600
ธนาคารขยะรีไซเคิล เดือนธันวาคม 22 December 2011 580
ประชุมพิจารณาการจัดทำตัวชี้วัด และกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 22 December 2011 494

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!