ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 17 August 2011 657
ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย 17 August 2011 759
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำถังดักไขมันใช้ในครัวเรือน เทศบาลนครปากเกร็ด 17 August 2011 1393
ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 – 2559 17 August 2011 681
ประชุมพิจารณาความสำเร็จโครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครองครัวฯ ครั้งที่ 1/2554 17 August 2011 689
อบรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการต้อนรับและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 17 August 2011 818
ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ รอบทึ่ 3 08 August 2011 821
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจังหวัดสมุทรปราการ 04 August 2011 803
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2554 04 August 2011 833
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 04 August 2011 856

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!