ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 9 ปี 06 October 2011 620
สำรวจพื้นที่และประสานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 29 September 2011 563
ประชุมการจัดทำหลักสูตรลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 September 2011 688
ร่วมประชุมหารือการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 21 September 2011 664
ประเมินโครงการอาคารเขียว 21 September 2011 877
ร่วมตรวจประเมินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 21 September 2011 751
ประชุมคณะทำงานพิจารณาความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ส่วนกลาง 21 September 2011 691
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินการติดตามประเมินผล การร่วมรับฟังความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 20 September 2011 570
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนวเขตทรัพยากรที่ดินป่าไม้ 20 September 2011 603
เจ้าหน้าที่ สสภ.6 ร่วมการตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนนทบุรี 19 September 2011 819

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!