ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดปทุมธานี 05 September 2011 720
ประชุมสัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 05 September 2011 708
ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวทส.เปิดสายด่วนแจ้งเหตุภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 02 September 2011 805
ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2554 02 September 2011 725
การตัดสินการประกวดวาดภาพ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” 02 September 2011 1007
พิธีมอบรางวัลการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลและการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับภาค 01 September 2011 757
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำในคลองสำโรงเน่าเสีย 01 September 2011 878
ประชุมหารือการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 31 August 2011 768
ประชุมผลการดำเนินโครงการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค : เครือข่ายประสานการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 31 August 2011 741
กิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2554 31 August 2011 663

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!