ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ตรวจสภาพพื้นที่ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เทศบาลตำบลบางกระสั้น 19 August 2011 856
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 19 August 2011 738
วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา 2554 17 August 2011 596
เฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 17 August 2011 701
ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย 17 August 2011 808
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำถังดักไขมันใช้ในครัวเรือน เทศบาลนครปากเกร็ด 17 August 2011 1439
ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 – 2559 17 August 2011 723
ประชุมพิจารณาความสำเร็จโครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครองครัวฯ ครั้งที่ 1/2554 17 August 2011 724
อบรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการต้อนรับและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 17 August 2011 855
ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ รอบทึ่ 3 08 August 2011 857

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!