ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 29 July 2011 961
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 29 July 2011 707
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 July 2011 787
ธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมิถุนายน 2554 29 July 2011 710
วิทยากรบรรยายการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 29 July 2011 898
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง 29 July 2011 708
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) 29 July 2011 953
ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ครั้งที่ 2/2554 จังหวัดปทุมธานี 29 July 2011 1589
โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ปี 2554 29 July 2011 920
ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เข้าร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ปี 2554 จังหวัดสมุทรปราการ 29 July 2011 1392

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!