ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อร่างหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่ 29 July 2011 741
ตรวจแนะนำเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ปี 2554 29 July 2011 818
ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช.ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 29 July 2011 833
ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก 15 June 2011 932
ตรวจสภาพพื้นที่กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่แม่น้ำเจ้าพระยา ม. 2 ต.ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 15 June 2011 828
ประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 15 June 2011 909
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2554 15 June 2011 813
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 09 June 2011 992
วันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2554 “ไฟฟ้าไทย.....ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 09 June 2011 929
ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่ม 09 June 2011 815

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!