ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ. 2561 14 November 2018 15
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 12 November 2018 12
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 November 2018 17
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 09 November 2018 17
เป็นวิทยากรในงานประชุมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 08 November 2018 17
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 08 November 2018 20
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนห้องแช่เย็นของสถานประกอบการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 07 November 2018 17
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 November 2018 15
ร่วมฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่1 07 November 2018 28
ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ 1/2561 07 November 2018 22

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!