ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 08 March 2018 125
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การความคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน” 08 March 2018 153
ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 08 March 2018 143
ร่วมประชุมการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 07 March 2018 127
ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 06 March 2018 151
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 06 March 2018 110
ลงพื้นตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 06 March 2018 113
ประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 05 March 2018 104
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 05 March 2018 92
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วจากโรงน้ำแข็งอยุธยา 02 March 2018 77

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!