ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ 07 November 2018 19
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 06 November 2018 15
เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการบริหารจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการลด คัดแยกมูลฝอย 06 November 2018 17
ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สป.ทส.ของ รมว.ทส. 05 November 2018 18
ร่วมพิธีส่งขบวนเรือฯ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "๒๕๐ปี 05 November 2018 15
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 02 November 2018 16
ให้ข้อสถานภาพโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 31 October 2018 26
จัดประชุมทบทวนเอกสาร ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 30 October 2018 18
ร่วมการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบนโดยทุ่นกักขยะ 26 October 2018 23
ร่วมสังเกตุการณ์การเข้าปรึกษา หารือ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน 26 October 2018 25

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!