ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ชี้แจงโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 04 January 2019 42
ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการศึกษาและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 17 December 2018 68
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 17 December 2018 61
ร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-City) 17 December 2018 62
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย 13 December 2018 70
วิทยากรในงานฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน 12 December 2018 65
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ 11 December 2018 60
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยา 07 December 2018 58
ประชุมแผนการบริหารจัดการการระบายน้ำในคลองส่วย และคลองอื่นที่เกี่ยวข้อง 07 December 2018 64
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดอ่างทอง 06 December 2018 64

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!