ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตรอาสาด้านทรัพยากรนำ้ ครั้งที่ 1/2561 02 March 2018 96
ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02 March 2018 56
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 27 February 2018 108
จัดประชุมการบูรณาการแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค 27 February 2018 109
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3Rs 24 February 2018 90
เข้าร่วมประชุมรับฟังผู้แทนบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 24 February 2018 54
ร่วมสัมมนาเรื่อง เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 24 February 2018 86
ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24 February 2018 51
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 23 February 2018 60
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 22 February 2018 61

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!