ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 November 2017 60
ประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียคลองบาฬี 22 November 2017 58
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโครงกาติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1/2561 21 November 2017 53
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีน้ำเสียจากบ่อขยะ ไหลลงบ่อน้ำของประชาชน 21 November 2017 52
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ 21 November 2017 52
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 November 2017 61
ร่วมประชุมคณะทำงาน KM Team 17 November 2017 77
รับการสนับสนุนขวดพลาสติกเพื่อนำไปบรรจุน้ำจุลินทรีย์ ทต.บางศรีเมือง 17 November 2017 83
รับฟังการนำเสนอผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัยชีนวัตกรรมไทย 17 November 2017 48
ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16 November 2017 72

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!