ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) ครั้งที่ 1/2561 08 February 2018 21
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร 08 February 2018 25
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร 07 February 2018 28
เป็นวิทยากรเรื่องปัญหาน้ำเสีย แนวทางป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย 06 February 2018 35
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 06 February 2018 26
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 06 February 2018 28
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปัญหาน้ำเสีย แนวทางป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย 06 February 2018 27
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 06 February 2018 30
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 05 February 2018 24
ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 05 February 2018 23

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!