ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น 06 December 2018 107
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 05 December 2018 105
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 November 2018 119
ร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามข้อสั่งการฯ 28 November 2018 112
ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 November 2018 132
ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานมาตรการจัดการน้ำเสียเชิงพื้นที่ให้ไปสู่การปฏิบัติ 27 November 2018 117
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอย และเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 27 November 2018 125
ร่วมพิธีถวายราขสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 November 2018 119
ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวน 24 November 2018 168
ร่วมประะชุมตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป 23 November 2018 124

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!