ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น 06 December 2018 61
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 05 December 2018 47
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 November 2018 69
ร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามข้อสั่งการฯ 28 November 2018 67
ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 November 2018 82
ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานมาตรการจัดการน้ำเสียเชิงพื้นที่ให้ไปสู่การปฏิบัติ 27 November 2018 69
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอย และเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 27 November 2018 79
ร่วมพิธีถวายราขสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 November 2018 68
ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวน 24 November 2018 75
ร่วมประะชุมตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป 23 November 2018 69

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!