ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 22 February 2018 108
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ดินจัดสรร 21 February 2018 62
เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 21 February 2018 47
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์ 20 February 2018 65
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 20 February 2018 88
ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 20 February 2018 101
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้กองยางเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา 17 February 2018 72
ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 15 February 2018 96
ร่วมงานแถลงข่าว 14 February 2018 101
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 14 February 2018 100

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!