ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23 November 2018 46
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 21 November 2018 45
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ระยะที่ 2 20 November 2018 50
ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 20 November 2018 56
ประชุมหารือการดำเนินการและการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 November 2018 51
รับมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 19 November 2018 44
ฝึกปฏิบัติทำชุดสาธิตระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย 16 November 2018 49
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาค 16 November 2018 48
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส. สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 November 2018 50
ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสถานประกอบการค้าเหล็ก 15 November 2018 51

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!