ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร 28 August 2018 92
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 28 August 2018 67
ร่วมประชุมภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 27 August 2018 135
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 23 August 2018 89
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติและการมีส่วนร่วม 23 August 2018 120
รับมอบอลูมิเนียม 23 August 2018 84
ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 22 August 2018 77
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ 22 August 2018 68
ร่วมกิจกรรม รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 21 August 2018 97
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 20 August 2018 83

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!