ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564" 02 August 2018 109
ลงพื้นที่ตลาดรังสิตเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกจากสถานประกอบการ 02 August 2018 58
ส่งมอบกระดาษหน้าที่ 3 02 August 2018 47
สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน 01 August 2018 49
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 01 August 2018 54
รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร 31 July 2018 25
ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 31 July 2018 48
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561 31 July 2018 30
ร่วมงานจุดเทียนชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีจอมราชาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 July 2018 17
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 July 2018 18

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!