ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนบริหารจัดการคุณภาพน้ำลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต 17 January 2018 53
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 17 January 2018 47
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1 โครงการ 17 January 2018 56
ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา 17 January 2018 47
ร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 16 January 2018 54
ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง 16 January 2018 36
ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 16 January 2018 56
ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16 January 2018 48
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ข้อกำหนดISO/IEC 17025:2017 16 January 2018 172
ร่วมฝึกอบรมการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และการพัฒนาศักยภาพ ด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก 15 January 2018 58

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!