ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
จัดประชุมแนวทางการปิด/ปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 05 February 2018 71
ตรวจติดตามคุณภาพภายของห้องปฏิบัติการ สสภ. 6 05 February 2018 87
ร่วมติดตามตรวจสอบ กรณีประชาชนร้องเรียนคุณภาพน้ำในคลองขุดและทะเลสาบของหมู่บ้านจัดสรร 05 February 2018 60
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2561 05 February 2018 37
ร่วมบรรยายการจัดการน้ำเสียและลดของเสียจากแหล่งกำเนิด 05 February 2018 46
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 05 February 2018 38
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 02 February 2018 40
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ 02 February 2018 40
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 02 February 2018 38
ร่วมประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 02 February 2018 38

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!