ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่1 07 November 2018 92
ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ 1/2561 07 November 2018 95
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ 07 November 2018 87
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 06 November 2018 70
เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการบริหารจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการลด คัดแยกมูลฝอย 06 November 2018 73
ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สป.ทส.ของ รมว.ทส. 05 November 2018 69
ร่วมพิธีส่งขบวนเรือฯ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "๒๕๐ปี 05 November 2018 78
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 02 November 2018 76
ให้ข้อสถานภาพโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 31 October 2018 86
จัดประชุมทบทวนเอกสาร ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 30 October 2018 69

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!