ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบนโดยทุ่นกักขยะ 26 October 2018 76
ร่วมสังเกตุการณ์การเข้าปรึกษา หารือ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน 26 October 2018 84
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 October 2018 86
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 October 2018 77
ประชุมเพื่อรับฟังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 01 October 2018 104
ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 01 October 2018 131
ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 24 September 2018 135
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 August 2018 147
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำประปาหมู่บ้าน จังหวัดสิงห์บุรี 29 August 2018 148
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี 29 August 2018 147

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!