ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
รับรางวัลตราสัญลักษณ์G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ 31 January 2018 50
ประชุมคณะทำงานประชารัฐจัดการน้ำเสียเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 29 January 2018 51
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 29 January 2018 60
ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 23 January 2018 55
ร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 23 January 2018 100
บทวนเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 22 January 2018 56
อบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ 22 January 2018 54
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนบริหารจัดการคุณภาพน้ำลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต 19 January 2018 54
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 18 January 2018 55
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนบริหารจัดการคุณภาพน้ำลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต 17 January 2018 97

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!