ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมและตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป จ.พระนครศรียุธยา 31 October 2017 25
ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 October 2017 26
ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ จ.อ่างทอง 31 October 2017 27
ประชุมหารือ โครงการติตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 31 October 2017 27
ประชุมจิตอาสา คัดแยกขยะมูลฝอย จ.อ่างทอง 25 October 2017 35
กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 25 October 2017 34
ร่วมประชุมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง สสภ., ทสจ., คพ., สส., สผ และ อบก.ในการดำเนินงานปี 2561 20 October 2017 46
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 19 October 2017 73
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและการจัดทำหลักสูตรการอบรม 19 October 2017 64
ร่วมประเมินเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ 19 October 2017 87

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!