ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 02 August 2018 67
ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 02 August 2018 91
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564" 02 August 2018 185
ลงพื้นที่ตลาดรังสิตเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกจากสถานประกอบการ 02 August 2018 142
ส่งมอบกระดาษหน้าที่ 3 02 August 2018 91
สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน 01 August 2018 79
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 01 August 2018 74
รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร 31 July 2018 36
ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 31 July 2018 83
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561 31 July 2018 98

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!