ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี 14 December 2017 71
ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร 14 December 2017 94
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ 14 December 2017 90
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 14 December 2017 62
ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 14 December 2017 49
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการ พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) 08 December 2017 102
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา 06 December 2017 90
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 06 December 2017 112
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ 22 November 2017 97
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 22 November 2017 103

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!