ความตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!