ทั่วไป

อันตรายที่เกิดจากความเครียด

ในปัจจุบันสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้มากที่สุดนั่นคือ ความเครียด ซึ่งความเครียดนั้นจัดเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่ประสบกันโดยที่รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราจึงต้องรู้จักกับความเครียดก่อนว่ามีลักษณะอาการเป็นอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!