ทั่วไป

ภาวะหลั่งเหงื่อออกมาก (Hyperhidrosis)

ร่างกายของเรมีต่อมเหงื่ออยู่ 2 ชนิดไก้แก่ รายละเอียดเพิ่มเติม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!